Kezdőoldal > Érettségire felkészítés
 
 
 
 

Érettségire felkészítés


Biológiatanítás


Egyéni és kiscsoportos emelt és középszintű érettségire felkészítés a Városmajori Gimnáziumban.

+3630/8151140

Vizkievicz András

Információ: vizkieviczandras@gmail.com


A biológiatanításom módszertana

 

A biológia tananyag feldolgozása az emelt szintű jegyzetek menüben található tematika alapján történik. A tanítás célja az érettségi követelményrendszerben megfogalmazott kompetenciák elsajátítása. Az oktatás metodikája alapvetően probléma- és feladatmegoldásra épül.

Az órákon

  • előzetes ismeretek felidézésével strukturáljuk a tudást,
  • megvilágítjuk az ok-okozati összefüggéseket,
  • felfedezzük a különböző biológiai jelenségek közötti kapcsolatokat,
  • elemzünk szövegeket, ábrákat, adatokat, grafikonokat, biológiai kísérleteket,
  • értelmezések alapján következtetéseket fogalmazunk meg,
  • fejlesztjük a természettudományos gondolkodást, logikát,
  • elsajátítjuk annak a képességét, hogy a vizsgázó önállóan és logikus gondolatmenetbe illesztve, összefüggően és a nyelvhelyesség szabályainak megfelelően legyen képes megfogalmazni mondanivalóját.

 

A felkészítés garanciája a 25 éves tanítási és sikeres érettségire felkészítő tapasztalat, illetve vizsgáztatói gyakorlat.


Ajánlások

A letisztult, szellős, átlátható jegyzetek segítik a könnyed érthetőséget és átláthatóságot. Tartalmuk lefedi az érettségi követelményrendszert, sőt azon túl is mutatnak. Emellett folyamatosan frissülnek is a tudomány legújabb állaspontjai alapján. A hozzáadott információk nem a túlbonyolítást, hanem a teljesebb kép megalkotását segítik a tanulás során, OKTV-re is alkalmazható plusz információk, valamint ha orvosi vagy biológia tantárggyal rendelkező felsőoktatási szakra készülsz, előre megtanulhatsz rengeteg dolgot, amelyet később nem kell elsajátítanod. Illusztrációk, komplett érettségi feladatok, megoldásokkal egészítik ki a jegyzetek végét, vagy közepét. A legnehezebb érettségi feladatok a jegyzet elolvasásával könnyen megoldhatók. A gazdagon illusztrált tartalom (a legjobb és legmodernebb forrású elektronmikroszkópos 3D képek segítségével) segítik a vizuális memória fejlődését. A „jegyzet” jellege miatt a biológia órán teljes figyelmünket a tanár előadására fordíthatjuk, és nem kell jegyzeteléssel megosztanunk magunkat. A jegyzetek készítőjét szeretnénk bíztatni további magas színvonalú jegyzetek kiadására, egyszer talán egy új e jegyzeteken alapuló tankönyv szerkesztésére is.

Vladár Bence állatorvostan hallgató, a 2015-ben végzett faktos csoport nevében


Baráti légkörben, jó hangulatban teltek a faktos órák. Középpontban mindig az volt, hogy megtanuljuk az anyagot és ehhez minden segítséget megkaptunk. A jegyzeteket a tanár úr mindig időben elérhetővé tette és nagyon jó vázat képezte a tananyagnak. Dolgozatokban mindig azt kérdezte vissza, amit átbeszéltünk és ami lényeges. Ezeket időben, érthetően kijavítva kaptuk vissza és meg is beszeltük. Az érettségin 90% körül teljesítettem. Jelenleg boldogan dolgozom orvosként. Köszönet a Tanár Úrnak!

Dr Kérészy Bence orvos, volt majoros diák


"Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye."(Örkény István)


Számomra Vizkievicz Tanár Úr volt az, aki erre igazán rászoktatott, és ezért azóta is nagyon hálás vagyok neki. Sokat bátorított minket, hogy kérdezzünk óra közben, így mindenkinek sokkal személyesebbé és érdekesebbé váltak az órái. Saját tapasztalatom alapján az ilyen jellegű személyesebb élményhez köthető információk sokkal jobban meg is maradtak. Ami külön figyelmesség volt tőle, hogy amikor néha nem tudott válaszolni a részletekben kutató kérdéseinkre akkor mindig utánajárt a következő órára. Válaszaiban és az óra menetében is mindig arra törekedett, hogy mindenki megértse az adott kérdést. Ha kellett több oldalról is körül jártuk a bonyolultabb témákat, de mindig figyelt arra, hogy addig ne menjünk tovább, amíg valami nem világos. Orvosi tanulmányaim során mindig is azt érzem, hogy hatalmas előnyből indultam a többiekhez képest, amiatt a rendszerezett és megértés központú tudás miatt, amit ő átadott nekünk.

Hatalmas motiváció volt, hogy őt is ugyanúgy érdekli a téma mint minket. Be kell valljam amikor a gimnáziumot elkezdtem egyedül a biológia volt, amit zsigerből elutasítottam az általános iskolai emlékek miatt, de ez végül, hamar megváltozott. Olyannyira, hogy végül a pályaválasztásomban is meghatározó szempont lett a biológia és a tudomány szeretete. Ami miatt még külön hálás vagyok neki az az embersége és lelkiismeretessége, hiszem, hogy a személyiségünk is sokat formálódott a kezei között.


Bozzai Dániel, orvostanhallgató, Semmelweis Egyetem, OKTV döntős


Vizkievicz tanár úr óráiról csak pozitívat tudok mondani. Mind a faktos, mind a magánóráit volt szerencsém megtapasztalni. Amellett, hogy az órák nagyon jó hangulatban teltek, nagyon hatékonyak is voltak. Valahogy olyan érthetővé és érdekessé tudta tenni a legunalmasabb részeit is a tananyagnak, hogy nem is volt annyira nehéz megtanulni. Nem csak a száraz anyagot adta le, hanem mindig valami pluszt is hozzátett, és ettől voltak olyan színesek az órák. Minden kérdésünkre kaptunk választ, tulajdonképpen sose volt buta kérdés, olyan természetességgel válaszolt a legegyszerűbb kérdésre is. Ha kellett többször elmagyarázta a nehezebb részeket, bármikor kérhettük. A jegyzetek, amiket készít, rengeteget jelentenek a felkészülésben. Nagy segítség, hogy nem kell átnyálazni egy könyvet, ráadásul a fontos dolgok mellett még kiegészítés is van szürke betűvel. Így mindig tudja az ember, hogy mi az, ami már plusz, de érdekes. Sok kép is színesíti ezeket a jegyzeteket, ráadásul mindig frissül, nem az öt éve kiadott tankönyvekből tanulunk. Szóbelire való felkészítés során mindig tudja, mit kell mondani ahhoz, hogy a lehető legjobban szerepeljünk, óriási tapasztalattal rendelkezik a tanár úr e téren is. Nekem rengeteget segített az, hogy sokat gyakoroltuk ezeket a szituációkat, elképesztő türelemmel kezelve mindezt. A későbbi tanulmányaim alatt vettem észre, hogy olyan biztos alapokat kaptam, amire bátran építkezhettem a későbbiekben, és ha néha elő is kellett vennem a gimis jegyzeteket, ezen az oldalon mindig megtaláltam őket. Gimnazista éveim legjobb és leghatékonyabb órái voltak a biológia órák, ehhez természetesen a tanár úr személyisége és tanítási módszerei is nagyban hozzájárultak.

Novothny Zita orvostanhallgató, Semmelweis Egyetem


Vizkievicz Tanár Úrral nem feladat volt a biosz, hanem hobby. Az a tárgy volt ahol csak be kell ülni az órára és hallgatni a mesét. Bízhattam benne, hogy a kérdéseim után nem marad homályos folt az anyagban. Nem csak az egyetemre való felkészülésben segített, de a további egyetemi tanulmányaimban is. Két egyetemi év után is visszakutatok néha pár elfelejtett alapot az érthető, tartalmas, de jól összegzett jegyzeteiből. Nélküle talán nem tartanék ott ahol most tartok. Olyan stabil alapokat kaptam, ami életem végéig segíteni fog. Köszönöm Tanár úr!

Dohovits Ági biológushallgató, Universität Wien


Vizkievicz tanár úr négy éven át tanított nekem biológiát emelt szinten. Ezen túl azzal is hozzájárult biológiai irányú érdeklődésem kibontakoztatásához, hogy gimnáziumi éveim alatt számos orvos előadót hívott meg az iskolába. A szigorú, de korrekt számonkérései nagyszerűen felkészítettek az érettségire, a jegyzetei és a ppt előadásai pedig egyedülálló módon adtak ízelőt az egyetemen alkalmazott oktatási módszerekből, így megkönnyítve számomra az egyetemi tanulást. A tanórákon megszerzett tudás ráadásul biztos alapokat nyújtott számomra többek között az anatómia, a genetika, a sejtbiológia, az élettan, a biokémia és a biotechnológia tárgyakhoz. Tanár úr kiváló szakmaiságán túl emberi értékeivel is példát mutatott nekünk. Nyugodt légkörű, jó hangulatú órái maximálisan elősegítik a tanulást, ezért máig hálás vagyok neki az érettségire történő felkészüléshez nyújtott jó tanácsaiért és az elmúlt egyetemi éveim alatt – kiváló felkészítésének köszönhetően – megspórolt tanulási időért. Mindig is érdekelt ugyan a biológia, de Tanár úr volt az, akinek a hatására annyira megszerettem, hogy végül doktori kutatómunkámat is ezen a tudományterületen fogom végezni. Mindenkinek jó szívvel ajánlom.

Őszintén hálás vagyok és szívből kívánom a legjobbakat!

Kovács Orsolya gyógyszerész, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetnél PhD hallgatója


Nehéz úgy írni, hogy még hihető és elfogadható maradjon a vélemény, objektivitást eleve nem várhat tőlem senki. Mielőtt a faktos órákra kerültem, 9.ben 3-as, 10. Félévben 4-es, majd év végére ötös lettem, így a kalandom a biosszal nem indult zökkenőmentesen. Ehhez képest 11. osztálytól kezdve egyértelmű kedvencem lett, nemhiába, az órák maximálisan produktív, nyugodt, ámde baráti hangulatának. Lehet a csoportbeosztás volt szerencsés, vagy csak a csillagok álltak mindig jól, de alig emlékszem, hogy ne tudtunk volna egy órán haladni, sőt, eltérően más tantárgyaknál, itt a tudás megszerzésének koncentráltsága, rövidsége nem ment a szavatosságának rovására. A jegyzetek befogadhatóvá, emberközelivé teszik a tananyagot, és bővelkednek érdekességekben, melyek megkönnyítik még az kemény diónak számító témákkal való ismerkedést. A szürke betűs részek pedig tökéletesen helytálltak, mikor az OKTV-re készültem. A témákra bontás, a képek, a rendszerezés és szerkesztése az anyagnak lehetővé teszi, hogy az órán régen átvett anyagokat, vagy akár teljesen ismeretlen témákat vágjon be az ember komolyabb megerőltetés nélkül. Az érettségi előtti para idején mindenki hálás lehet, amikor nem kell egy vastag könyvet átlapoznia, itt derül ki főleg hatékonysága a modern, emberközeli tálalása a biológiának.

Ha az ember egy barátságos, modern, profi és végtelenül hatékony környezetre vágyik, hogy belevesse magát a bioszba, szívből ajánlom a Bioszféra oldalt, és a Tanár úr óráit.

Visszanézve, még ilyen rövid idő távlatából is lenyűgöz, hogy sikerült ilyen könnyen és élvezhetően ennyit tanulni e két év alatt. Köszönöm szépen!

Kocsubej Péter Semmelweis Egyetem hallgatója, OKTV döntős


A Tanár Úr azzal, hogy jegyzeteket csinált nekünk, és így az órán annyi volt a feladatunk, hogy figyeljünk, komolyan vett minket, és felnőttként kezelt. Ez megteremtett egy nagyon jó hangulatot az óráin, és szerettünk bejárni. Én megtanultam "tanulni", amit annyiszor tudtam hasznosítani az egyetemen. A dolgozatok nagy része tesztes, amit eleinte nem szerettem, idegesített. De most döbbentem rá, az egyetem másod évében, hogy mennyire jól jöttek. Ez egy külön képesség, hogy ráérezzünk ösztönösen, vagy kilogikázzuk a választ a bekarikázandók közül. De meg lehet tanulni, és nekem ebben nagyon segített a biosz óra. Élvezhető, modern, naprakész és vicces volt! Annyira nagyon hálás vagyok ezért a szilárd alapért, amit itt kaptam.

Szigetvári Zsófi orvostanhallgató, Semmelweis Egyetem