Kezdőoldal > Érettségire felkészítés
 
 
 
 

Érettségire felkészítés

Biológiatanítás

Egyéni és kiscsoportos emelt és középszintű érettségire felkészítés a Városmajori Gimnáziumban.

+3630/8151140

Vizkievicz András

Információ: vizkieviczandras@gmail.com

 

A biológiatanításom módszertana

A biológia tananyag feldolgozása az emelt szintű jegyzetek menüben található tematika alapján történik. A tanítás célja az érettségi követelményrendszerben megfogalmazott kompetenciák elsajátítása. Az oktatás metodikája alapvetően probléma- és feladatmegoldásra épül.

Az órákon

  • előzetes ismeretek felidézésével strukturáljuk a tudást,
  • megvilágítjuk az ok-okozati összefüggéseket,
  • felfedezzük a különböző biológiai jelenségek közötti kapcsolatokat,
  • elemzünk szövegeket, ábrákat, adatokat, grafikonokat, biológiai kísérleteket,
  • értelmezések alapján következtetéseket fogalmazunk meg,
  • fejlesztjük a természettudományos gondolkodást, logikát,
  • elsajátítjuk annak a képességét, hogy a vizsgázó önállóan és logikus gondolatmenetbe illesztve, összefüggően és a nyelvhelyesség szabályainak megfelelően legyen képes megfogalmazni mondanivalóját.

 

A felkészítés garanciája a 25 éves tanítási és sikeres érettségire felkészítő tapasztalat, illetve vizsgáztatói gyakorlat.

 

Ajánlások

A letisztult, szellős, átlátható jegyzetek segítik a könnyed érthetőséget és átláthatóságot. Tartalmuk lefedi az érettségi követelményrendszert, sőt azon túl is mutatnak. Emellett folyamatosan frissülnek is a tudomány legújabb állaspontjai alapján. A hozzáadott információk nem a túlbonyolítást, hanem a teljesebb kép megalkotását segítik a tanulás során, OKTV-re is alkalmazható plusz információk, valamint ha orvosi vagy biológia tantárggyal rendelkező felsőoktatási szakra készülsz, előre megtanulhatsz rengeteg dolgot, amelyet később nem kell elsajátítanod. Illusztrációk, komplett érettségi feladatok, megoldásokkal egészítik ki a jegyzetek végét, vagy közepét. A legnehezebb érettségi feladatok a jegyzet elolvasásával könnyen megoldhatók. A gazdagon illusztrált tartalom (a legjobb és legmodernebb forrású elektronmikroszkópos 3D képek segítségével) segítik a vizuális memória fejlődését. A „jegyzet” jellege miatt a biológia órán teljes figyelmünket a tanár előadására fordíthatjuk, és nem kell jegyzeteléssel megosztanunk magunkat. A jegyzetek készítőjét szeretnénk bíztatni további magas színvonalú jegyzetek kiadására, egyszer talán egy új e jegyzeteken alapuló tankönyv szerkesztésére is.

Vladár Bence állatorvostan hallgató, a 2015-ben végzett faktos csoport nevében

 

Baráti légkörben, jó hangulatban teltek a faktos órák. Középpontban mindig az volt, hogy megtanuljuk az anyagot és ehhez minden segítséget megkaptunk. A jegyzeteket a tanár úr mindig időben elérhetővé tette és nagyon jó vázat képezte a tananyagnak. Dolgozatokban mindig azt kérdezte vissza, amit átbeszéltünk és ami lényeges. Ezeket időben, érthetően kijavítva kaptuk vissza és meg is beszeltük. Az érettségin 90% körül teljesítettem. Jelenleg boldogan dolgozom orvosként. Köszönet a Tanár Úrnak!

Dr Kérészy Bence orvos, volt majoros diák

 

"Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye."(Örkény István)


Számomra Vizkievicz Tanár Úr volt az, aki erre igazán rászoktatott, és ezért azóta is nagyon hálás vagyok neki. Sokat bátorított minket, hogy kérdezzünk óra közben, így mindenkinek sokkal személyesebbé és érdekesebbé váltak az órái. Saját tapasztalatom alapján az ilyen jellegű személyesebb élményhez köthető információk sokkal jobban meg is maradtak. Ami külön figyelmesség volt tőle, hogy amikor néha nem tudott válaszolni a részletekben kutató kérdéseinkre akkor mindig utánajárt a következő órára. Válaszaiban és az óra menetében is mindig arra törekedett, hogy mindenki megértse az adott kérdést. Ha kellett több oldalról is körül jártuk a bonyolultabb témákat, de mindig figyelt arra, hogy addig ne menjünk tovább, amíg valami nem világos. Orvosi tanulmányaim során mindig is azt érzem, hogy hatalmas előnyből indultam a többiekhez képest, amiatt a rendszerezett és megértés központú tudás miatt, amit ő átadott nekünk.

Hatalmas motiváció volt, hogy őt is ugyanúgy érdekli a téma mint minket. Be kell valljam amikor a gimnáziumot elkezdtem egyedül a biológia volt, amit zsigerből elutasítottam az általános iskolai emlékek miatt, de ez végül, hamar megváltozott. Olyannyira, hogy végül a pályaválasztásomban is meghatározó szempont lett a biológia és a tudomány szeretete. Ami miatt még külön hálás vagyok neki az az embersége és lelkiismeretessége, hiszem, hogy a személyiségünk is sokat formálódott a kezei között.


Bozzai Dániel, orvostanhallgató, Semmelweis Egyetem, OKTV döntős

 

Vizkievicz tanár úr óráiról csak pozitívat tudok mondani. Mind a faktos, mind a magánóráit volt szerencsém megtapasztalni. Amellett, hogy az órák nagyon jó hangulatban teltek, nagyon hatékonyak is voltak. Valahogy olyan érthetővé és érdekessé tudta tenni a legunalmasabb részeit is a tananyagnak, hogy nem is volt annyira nehéz megtanulni. Nem csak a száraz anyagot adta le, hanem mindig valami pluszt is hozzátett, és ettől voltak olyan színesek az órák. Minden kérdésünkre kaptunk választ, tulajdonképpen sose volt buta kérdés, olyan természetességgel válaszolt a legegyszerűbb kérdésre is. Ha kellett többször elmagyarázta a nehezebb részeket, bármikor kérhettük. A jegyzetek, amiket készít, rengeteget jelentenek a felkészülésben. Nagy segítség, hogy nem kell átnyálazni egy könyvet, ráadásul a fontos dolgok mellett még kiegészítés is van szürke betűvel. Így mindig tudja az ember, hogy mi az, ami már plusz, de érdekes. Sok kép is színesíti ezeket a jegyzeteket, ráadásul mindig frissül, nem az öt éve kiadott tankönyvekből tanulunk. Szóbelire való felkészítés során mindig tudja, mit kell mondani ahhoz, hogy a lehető legjobban szerepeljünk, óriási tapasztalattal rendelkezik a tanár úr e téren is. Nekem rengeteget segített az, hogy sokat gyakoroltuk ezeket a szituációkat, elképesztő türelemmel kezelve mindezt. A későbbi tanulmányaim alatt vettem észre, hogy olyan biztos alapokat kaptam, amire bátran építkezhettem a későbbiekben, és ha néha elő is kellett vennem a gimis jegyzeteket, ezen az oldalon mindig megtaláltam őket. Gimnazista éveim legjobb és leghatékonyabb órái voltak a biológia órák, ehhez természetesen a tanár úr személyisége és tanítási módszerei is nagyban hozzájárultak.

Novothny Zita orvostanhallgató, Semmelweis EgyetemVizkievicz Tanár Úrral nem feladat volt a biosz, hanem hobby. Az a tárgy volt ahol csak be kell ülni az órára és hallgatni a mesét. Bízhattam benne, hogy a kérdéseim után nem marad homályos folt az anyagban. Nem csak az egyetemre való felkészülésben segített, de a további egyetemi tanulmányaimban is. Két egyetemi év után is visszakutatok néha pár elfelejtett alapot az érthető, tartalmas, de jól összegzett jegyzeteiből. Nélküle talán nem tartanék ott ahol most tartok. Olyan stabil alapokat kaptam, ami életem végéig segíteni fog. Köszönöm Tanár úr!

Dohovits Ági biológushallgató, Universität WienVizkievicz tanár úr négy éven át tanított nekem biológiát emelt szinten. Ezen túl azzal is hozzájárult biológiai irányú érdeklődésem kibontakoztatásához, hogy gimnáziumi éveim alatt számos orvos előadót hívott meg az iskolába. A szigorú, de korrekt számonkérései nagyszerűen felkészítettek az érettségire, a jegyzetei és a ppt előadásai pedig egyedülálló módon adtak ízelőt az egyetemen alkalmazott oktatási módszerekből, így megkönnyítve számomra az egyetemi tanulást. A tanórákon megszerzett tudás ráadásul biztos alapokat nyújtott számomra többek között az anatómia, a genetika, a sejtbiológia, az élettan, a biokémia és a biotechnológia tárgyakhoz. Tanár úr kiváló szakmaiságán túl emberi értékeivel is példát mutatott nekünk. Nyugodt légkörű, jó hangulatú órái maximálisan elősegítik a tanulást, ezért máig hálás vagyok neki az érettségire történő felkészüléshez nyújtott jó tanácsaiért és az elmúlt egyetemi éveim alatt – kiváló felkészítésének köszönhetően – megspórolt tanulási időért. Mindig is érdekelt ugyan a biológia, de Tanár úr volt az, akinek a hatására annyira megszerettem, hogy végül doktori kutatómunkámat is ezen a tudományterületen fogom végezni. Mindenkinek jó szívvel ajánlom.

Őszintén hálás vagyok és szívből kívánom a legjobbakat!

Kovács Orsolya gyógyszerész, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetnél PhD hallgatójaNehéz úgy írni, hogy még hihető és elfogadható maradjon a vélemény, objektivitást eleve nem várhat tőlem senki. Mielőtt a faktos órákra kerültem, 9.ben 3-as, 10. Félévben 4-es, majd év végére ötös lettem, így a kalandom a biosszal nem indult zökkenőmentesen. Ehhez képest 11. osztálytól kezdve egyértelmű kedvencem lett, nemhiába, az órák maximálisan produktív, nyugodt, ámde baráti hangulatának. Lehet a csoportbeosztás volt szerencsés, vagy csak a csillagok álltak mindig jól, de alig emlékszem, hogy ne tudtunk volna egy órán haladni, sőt, eltérően más tantárgyaknál, itt a tudás megszerzésének koncentráltsága, rövidsége nem ment a szavatosságának rovására. A jegyzetek befogadhatóvá, emberközelivé teszik a tananyagot, és bővelkednek érdekességekben, melyek megkönnyítik még az kemény diónak számító témákkal való ismerkedést. A szürke betűs részek pedig tökéletesen helytálltak, mikor az OKTV-re készültem. A témákra bontás, a képek, a rendszerezés és szerkesztése az anyagnak lehetővé teszi, hogy az órán régen átvett anyagokat, vagy akár teljesen ismeretlen témákat vágjon be az ember komolyabb megerőltetés nélkül. Az érettségi előtti para idején mindenki hálás lehet, amikor nem kell egy vastag könyvet átlapoznia, itt derül ki főleg hatékonysága a modern, emberközeli tálalása a biológiának.

Ha az ember egy barátságos, modern, profi és végtelenül hatékony környezetre vágyik, hogy belevesse magát a bioszba, szívből ajánlom a Bioszféra oldalt, és a Tanár úr óráit.

Visszanézve, még ilyen rövid idő távlatából is lenyűgöz, hogy sikerült ilyen könnyen és élvezhetően ennyit tanulni e két év alatt. Köszönöm szépen!

Kocsubej Péter Semmelweis Egyetem hallgatója, OKTV döntősA Tanár Úr azzal, hogy jegyzeteket csinált nekünk, és így az órán annyi volt a feladatunk, hogy figyeljünk, komolyan vett minket, és felnőttként kezelt. Ez megteremtett egy nagyon jó hangulatot az óráin, és szerettünk bejárni. Én megtanultam "tanulni", amit annyiszor tudtam hasznosítani az egyetemen. A dolgozatok nagy része tesztes, amit eleinte nem szerettem, idegesített. De most döbbentem rá, az egyetem másod évében, hogy mennyire jól jöttek. Ez egy külön képesség, hogy ráérezzünk ösztönösen, vagy kilogikázzuk a választ a bekarikázandók közül. De meg lehet tanulni, és nekem ebben nagyon segített a biosz óra. Élvezhető, modern, naprakész és vicces volt! Annyira nagyon hálás vagyok ezért a szilárd alapért, amit itt kaptam.

Szigetvári Zsófi orvostanhallgató, Semmelweis Egyetem

 

Jó emlékekkel gondolok vissza a biosz faktos órákra! Nekem a faktos órákban az tetszett a legjobban, hogy az egész tananyag úgy volt megszerkesztve, hogy szisztematikusan felkészítsen az érettségire. A jegyzetek könnyen követhetőek voltak, egyértelműen volt a tananyag felosztva témák szerint és a lényeg meg a mellek információ másképpen volt kiemelve a jegyzetekben ezzel egyértelműsítve mi az, ami elengedhetetlen információ és mi az, ami csak érdekességképpen van benne. A jegyzetekről meg annyit, hogy mind két tesóm és meg sok baratom használta őket az emelt színtű vizsga felkészülésére, és nagyon szerettek és egyértelműnek találták őket. Nekem csak a felelésekről vannak rossz emlékeim…. haha, szerintem az alapból senkinek sem a kedvence. Az órák hangulata mindig is nagyon jó volt, igazi összekovácsolt kis csapat jött létre.

Kiss Szonja University of York

 

A Tanár Úr órái tulajdonképpen már a kezdetektől, nyolcadiktól nagyon tetszettek nekem. Szerettem beülni rájuk, mások voltak, mint a megszokott „tanórajelleg”. Izgalmas volt nézni a saját készítésű ppt-ket, majd otthon szintén a Tanár Úr által készített jegyzetekből tanulni. Tudom, hogy az órák hangulata -az, hogy nem kellett folyton, görcsösen a jegyzetelésre koncentrálni, hanem figyelmesen követhettük a kivetítőt – is hozzájárult ahhoz, hogy 10. végén a bioszfaktot válasszam.

 Most már, a sikeres érettségim után visszatekintve tudom, hogy nem dönthettem volna ennél jobban. A Tanár Úr tanításának, érettségire való felkészítésének köszönhető az, hogy az írásbeli, és a szóbeli előtti utolsó pár napban elég volt csak egyszer átolvasni mindent, és miközben ismételtem tudtam, hogy tulajdonképpen mindenre emlékszem az elmúlt két évből. Az, hogy a 12-et úgy meghúztuk, hogy szinte minden héten írtunk, nem csak az érettségire készített fel minket tökéletesen, hanem megtanított minket rendesen, nagy mennyiségben tanulni, ami a jövőre nézve is rendkívül hasznos lehet majd.

Sokszor belegondoltam, hogy mennyire jó dolgunk volt a jegyzetekkel is. Számomra sokkal átláthatóbbak, mint bármelyik bioszkönyv, amibe bármikor is belepillantottam, illetve elég jó megoldásnak találtam, hogy bárhol voltam elérhető volt a bioszféráról, így ha esetleg nem volt nálam nyomtatott példány, akkor is tudtam tanulni, ha kellett.

Összességében azt találom a legcsodálatosabbnak, hogy hiába kellett a legtöbbet biológiát tanulnom az elmúlt években, mégis nagyon pozitívan gondolok vissza az órák minden pillanatára, és ez a légkörnek köszönhető. Amikor fáradtak voltunk, vagy épp nem annyira voltunk lelkesek a 8. órában, mindig jött egy jófajta kis poén a Tanár Úrtól, vagy egy pár biztató szó, ami engem mindig nagyon feldobott. Sosem volt szükség szigorkodásra, padracsapkodásra (mint más órákon, néha-néha), mert a Tanár Úr máshogy nyerte el rögtön a diákok tiszteletét: higgadtságával, korrektségével, és mértéktelen tudásával.

Fontanini Fedra Gyógytornászhallgató Semmelweis Egyetem

 

Az órákon elvárt volt a figyelem, de a Tanár Úr mindig igyekezett a diákokhoz igazítani az óra menetét, figyelte, hogy tudjuk-e követni. Teljes mértékben át tudta adni a tantárgy iránti szeretetét, lelkiismeretesen készültünk, és örömmel mentünk be minden órára.
Rendszeresen vegyült bele a humor az órák hangulatába, de mindezt úgy, hogy közben a tárgynál maradtunk, és hatékonyan tudtunk dolgozni.
A rendszeres számonkérés is hozzátartozott az órákhoz, de mindig pontosan tudtuk előre, hogy milyen anyagrészekből számíthatunk kérdésekre, a Tanár Úr rendkívül kedvesen feleltetett, a dolgozatidőpontok kitűzésénél figyelembe vette az adott időszakban a többi tantárgyból való számonkérést is, és javítási lehetőséget is biztosított. Minden dolgozatot utólag részletesen átbeszéltünk, így magukból a tesztekből is sokat tanultunk.

Az érettségire való felkészítés rendkívül tudatosan folyt. A hatalmas tudáson kívül, amit a Tanár Úr átadott nekünk a két év során, már „tapasztalattal” is rendekeztünk, mivel rengeteg érettségi feladatot oldottunk az órákon, amiket alaposan át is beszéltünk. Így nagyon jól elsajátíthatta mindenki azt a gondolatmenetet, amit ilyen feladatok megoldásánál követni érdemes.
A jegyzetek is a követelményrendszer szerint vannak összeállítva. Minden gyakran kérdezett anyagrészre a Tanár Úr külön felhívta a figyelmünket, bármikor kérdezhettünk, ha valami nem volt világos, a sokaknak bonyolult részeket akár többször is átvettük, rendszeres ismétlésekre került sor az érettségit megelőző évben, egyszóval a felkészítés rendkívül átfogó, precíz és alapos volt!”

Kollár Petra orvostanhallgató, Semmelweis Egyetem

 

Már a 3. évemet taposom az egyetemet, mint fogorvostan hallgató és abszolút nem túlzok, ha azt mondom, igen jó alapot kaptam a Tanár Úr bioszóráival. Az úgynevezett “Sejtbiológia” tantárgyhoz nagyon keveset kellett hozzátennem az egyetemi tananyagból, mert már igen megbízható tudással érkeztem az előadásokra/gyakorlatokra. Ezen kívül rengeteg más tantárgynál is igencsak megfelelő, az átlagon bőven felüli ismeretanyag alátámasztást kaptunk a gimnáziumi biológia órákon/fakultációkon. Persze ez csak maga a tananyag nézzük egy kicsit más oldalról az órákat:

Mint gondolom minden középiskolában a fakultációkat a 6-7 órába rakják be az órarendet készítő tanárok, ez a Városmajori Gimnáziumban sem volt máshogy. Úgy gondolom egy tanárnak igencsak érdekesen és interaktívan kell, ahhoz tanítania, hogy ezt az órarendi hátrányosságot ellensúlyozni tudja. Jelen esetben ez maximálisan sikerült, mindig érdeklődéssel, jókedvvel, kíváncsisággal valamint tudásvággyal ültünk be az órákra. (Persze néha egy-egy témazáró előtt volt némi gyomorideg is, bár ez szerintem 100%-ig normális, illetve szükséges a megfelelő teljesítmény eléréséhez is.)

Egyszóban a hangulat mindig jó volt, amikor kellett megfelelően komolyak voltunk, de bőven volt helye a humornak, viccelődésnek is.

Egy valamit még mindenképpen ki kell emelnem, ami pedig a következő: A jegyzeket. Vizkievicz Tanár Úr a saját maga által elkészített és a folyamatosan naprakészen tartott szintes, képekkel és linkekkel telített jegyzetéből tanít. Úgy érzem ez a modern világ legjobb megoldása, mivel bármikor, bárhol elérhető az internetről és folyamatosan frissül. Nap mint nap szembesülök vele az egyetemen, hogy egy 2-3 éve kiadott tankönyv, jegyzet, már elavultnak tekinthető, hiszen nagyon gyorsan fejlődik a világunk. A bioszféra jegyzeteivel ezt kiküszöbölhetjük.

Természetesen ezen jegyzetekhez hozzátartozik az is, hogy az órán PPT-s előadásokkal szívjuk magunkba a tananyagot. Mivel a jegyzetünk megvan és az órán nagyon hasonló előadás kerül levetítésre/elmagyarázásra, ez magával ragatja azt, hogy jegyzetelésre nincsen szükség, amiből pedig az következik, hogy nincsen ebből fakadó figyelemkiesés, illetve hibázási lehetőség, félreértés.

Összefoglalóan nagyon pozitívan tudok véleményt alkotni Vizkievicz Tanár Úr biológia tanításáról.

 Karabélyos Csongor III. éves fogorvostan hallgató

 

A kitűnő jegyzetek érettségire, kiváló egyetemi alapot adnak. Mivel így az órákon nem kell jegyzetelni, több idő marad másra - például ismeretterjesztő videókra, filmekre vagy a tananyaghoz kevésbé kapcsolódó, de izgalmas témák megbeszélésére. Első félévben volt sejtbiológia nevű tárgyam, és az első számonkérésre nem igazán készültem. Ennek ellenére nagyon jól sikerült (négyest kaptam), mert olyanokat kérdeztek, amiket már gimiben tanultam! És bioszelőadásokon is sokszor volt extra infó, amiről már korábban hallottam. Tizenkettedikben már szeptembertől készültünk az érettségire. Tanultuk az új anyagot és ismételtük a régebbieket, érettségi és OKTV-feladatokat oldottunk meg, azokat megbeszélve, a nehezebb témákat mindig újra elmagyarázva. Húzós volt? Igen. Megérte? - IGEN!

Heilmann Tímea OKTV döntős, a Városmajori érdemérem kitüntetettje, orvostanhallgató, Semmelweis Egyetem

 
 
bioszfera.com