Betöltés...

Emelt szintű érettségi előkészítőMegjelenítése / eltüntetés

A bioszfera.com kiscsoportos emelt szintű biológia érettségi előkészítő tanfolyamot szervez minden évben szeptembertől májusig. Kellő számú érdeklődő esetén kémia emelt szintű érettségi előkészítőt is szervezünk.

A tanfolyam 28 héten keresztül, heti 4 órában kerül megtartásra, összesen 112 órában. Az oktatás kiscsoportos keretek között zajlik, maximum 12 fővel.


A biológia tananyag feldolgozása a bioszfera.com oldalon, az emelt szintű jegyzetek menüben található tematika alapján történik. A tanítás célja az érettségi követelményrendszerben megfogalmazott kompetenciák elsajátítása. Az oktatás metodikája alapvetően probléma- és feladatmegoldásra épül.

Az órákon:

 • előzetes ismeretek felidézésével strukturáljuk a tudást,
 • megvilágítjuk az ok-okozati összefüggéseket,
 • felfedezzük a különböző biológiai jelenségek közötti kapcsolatokat,
 • elemzünk szövegeket, ábrákat, adatokat, grafikonokat, biológiai kísérleteket,
 • értelmezések alapján következtetéseket fogalmazunk meg,
 • fejlesztjük a természettudományos gondolkodást, logikát,
 • elsajátítjuk annak a képességét, hogy a vizsgázó önállóan és logikus gondolatmenetbe illesztve, összefüggően és a nyelvhelyesség szabályainak megfelelően legyen képes megfogalmazni mondanivalóját.

A felkészítés garanciája a 27 éves tanítási és sikeres érettségire felkészítő tapasztalat, illetve vizsgáztatói gyakorlat. A tanfolyamot vezető tanár Vizkievicz András, aki a kétszintű érettségi bevezetése óta, 13 éve folyamatosan ellát írásbelivel kapcsolatosan javítótanári, javításvezetői, szóbelin kérdezőtanári, ill. vizsgaelnöki feladatokat. A korábbi érettségi rendszerben pedig a felvételi feladatsorok készítésében közreműködött, mint feladatkészítő tanár.

Ajánlások

A tanfolyamot vezető tanárról

Érdeklődni lehet Vizkievicz András vezető tanárnál, email-ben, telefonon vagy személyesen a Városmajori Gimnáziumban.

Elérhetőségek: vizkieviczandras@gmail.com, telefon: 06308151140, Városmajori Gimnázium 1122 Városmajor u. 71.
Tisztelt Látogató!


Ez az oldal azzal a szándékkal jött létre, hogy segítséget nyújtson azoknak a középiskolás diákoknak, akik valamilyen okból az átlagosnál nagyobb érdeklődést mutatnak a biológia tudománya iránt. A fokozott figyelem lehet csak egyszerű érdeklődés, de fakadhat továbbtanulási szándékból is. Számukra készültek azok a jegyzetek, amelyek segítenek felkészülni az emelt szintű biológia érettségi vizsgára. Az egyes fejezetek az aktuális követelményeknek megfelelően folyamatosan frissülnek.

Kellemes böngészést és sikeres tanulást kívánok!

Vizkievicz András


Bemutatkozás


1991-ben végeztem az ELTE TTK biológia-kémia szakán. Az egyetem negyedik és ötödik évében az egyetem Biokémia Tanszékén géntechnológia témakörében dolgoztam, s szakdolgozatomat is ebből a témából írtam. 1991 óta első munkahelyemen, a Városmajori Gimnáziumban dolgozom.

2011-ben a Budapest XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat a szakmai tevékenységem elismeréseként a Hegyvidék Ifjúságáért Díjat adományozta.

Az indoklásban ez állt: "Vizkievicz András a Városmajori Gimnázium tanárának ez az első munkahelye, melyhez hűséggel kötődik. Az iskolában működő biológia tagozat elindításában és felfejlesztésében, tantervének kidolgozásában jelentős szerepet vállalt. Éveken keresztül munkaközösség vezetőként segítette az iskolai szakmai munkát. A biológia emelt szintű képzés legsikeresebb tanára, versenyeken kiváló eredménnyel szerepelnek diákjai. A természettudományok megszerettetése, a biológiai kutatások iránti fogékonyság megteremtése a specialitása. Diákok biológia emelt szintű képzésre vagy fakultációra, s utóbbiakban emelt szintű képzésre is szinte az ő neve miatt jelentkeznek, magas színvonalú munkájának a híre az iskola biológia oktatásának védjegyévé vált. Tanár úr órái a legnépszerűbb órák a gimnáziumban, szemléltető módszere, átfogó, érthető, világos előadói stílusa minden elismerést megszerez számára. Az ő tanítványait a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen kiemelt figyelemmel fogadják."

2018-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma a "kiemelkedően eredményes és áldozatos tehetségsegítő munka elismerésképpen" a "Bonis Bona - A Nemzet Tehetségeiért" díjat adományozta.

  Egyéb feladatok:
 • Szent István Egyetem: Tudományos Diákköri Konferencia zsűritagság
 • Kis Bolyai díj kuratóriumi tagság
 • Biológia tantárgyból a közös írásbeli érettségi/egységes írásbeli felvételi tétel-összeállító bizottsági tagság
 • A Semmelweis Egyetem megbízásából emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanár
 • Szóbeli felvételi eljárás során szakmai kérdezői feladatok ellátása a Semmelweis Egyetemen
 • Tehetségpártolók Baráti Körének alapító tagja
 • A Semmelweis Egyetem partneriskolai programjának összekötője
 • Emelt szintű érettségi vizsga biológia tantárgyi bizottságának elnöke
 • Általános érettségi vizsgaelnök
Vizkievicz AndrásÉrettségi


Ezen az oldalon a kétszintű biológia érettségivel kapcsolatos információk olvashatók.
 • Az emelt szintű írásbelin a választható feladatban az esszére 10 pont lesz adható

 • Nem lesz igaz/hamis feladat az írásbeliken

 • Középszinten a feladatok száma 6-12-re változik, a jelenlegi 8-10 helyett

 • Középszinten a szóbelin változik az értékelés: eddig az A) és B) feladatra 25-25 pont volt adható, az új szabályozás szerint az A)-ra 20, a B)-re 25, a kettő nyelvi felépítettségére pedig 5 pont adható. Az összpontszám (50) nem változik

 • 2017-től az „A” feladat tételcímei kerülnek nyilvánosságra az emelt szintű szóbelin


 • Mintafeladatsorok

  Emelt szóbeli mintatételek

  Szóbeli A tételek

  Emelt szintű jegyzetek


  Jegyzetek megjelenítése / eltüntetése
  Alapórás jegyzetek


  Jegyzetek megjelenítése / eltüntetése

  Beszámolók

  Mit gondolnak a diákok  Animációk


  Animációk megjelenítése / eltüntetése
  Kapcsolat

  Üzenetküldés

  Van bármilyen kérdésed vagy javaslatod számomra? Bátran küldd el
  az alábbi űrlapon.